Evidencija pčelara i pčelinjaka je web aplikacija koja predstavlja novi način vođenja evidencije o pčelarima i pčelinjacima. Ona pašnom povjereniku, s bilo koje lokacije na svijetu, omogućuje unošenje novih podataka te ažuriranje već postojećih – na način da svaki povjerenik putem svoje lozinke može pristupiti web aplikaciji te unositi podatke za svakog pojedinog pčelara. Aplikacija je također preduvjet ostvarivanja potpora za svakog pčelara, bilo da se pčelara prvi put upisuje u evidenciju ili mu se ažuriraju podaci.

Izrada aplikacije: BrkComp d.o.o.